Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kültürel Miras Yönetimi Bölümü